İsveç’in incelenmekte olan çalışma yasası İsveç işletmelerinde işe alma ve işten çıkarma kurallarının ana hatlarını çiziyor. Buna göre herhangi bir işletmede çalışan fazlalığı söz konusu olduğunda anahtar ilkelerden biri ‘son giren ilk çıkar’ kuralıdır. Diğer bir deyişle, bir şirketin işleri yeniden yapılandırması veya kesmesi gerekiyorsa, en son işe alınan kişinin ilk giden olması prensibine dayanır. Ancak günümüzde bu kanunun geçerliliği tartışılıyor. Hükümet kanunun yeniden gözden geçirilmesini emretti ve sonuçları Pazartesi günü paylaşıldı. Bu durum merkez sağ partiler ve işletmeler tarafından memnuniyetle karşılanırken, sendikalar, Sosyal Demokrat Başbakan ve diğer merkez sol partilerden eleştiri aldı.

Hükümet, “işgücü piyasasındaki aktörler arasında temel bir dengeyi korurken, günümüz işgücü piyasasına uyum sağlamak için İstihdam Koruma Yasasını modernize etme” sözü verdi.