Yeni program, ağustos sonunda sona eren eski bir ücret tazminat planının yerini alıyor.

Hükümet, sendikalar ve işverenleri temsil eden kuruluşlar, faaliyetlerin azalmasına rağmen şirketlerin olabildiğince çok çalışanı defterlerinde tutmalarını sağlamak için tasarlanmış yeni bir yapı üzerinde üçlü bir anlaşmaya vardılar.

Anlaşmanın temelini “iş yükü paylaşımı” olarak adlandırılan yeni bir düzenleme oluşturuyor.

Plan, “iş yükü paylaşımı” ile, şirketlerin normal şartlara göre daha az yapılması gereken durumlarda çalışanlar arasında mevcut işleri paylaşmasına olanak tanıyor.

Örneğin operasyonlar kapasitenin yalnızca yüzde 50’sinde olmasına rağmen iki çalışanın alıkonulmasına izin veriyor. Bu durumda her iki çalışan da zamanın yüzde 50’sinde eve gönderilebilir ve masrafları karşılayan hükümet programı ile tam maaş alabilir.