Ulaşım emisyonlarını azaltmayı amaçlayan sübvansiyonlar ve teşviklerle ilgili kararlar yine de nisan için planlanan çerçeve oturumunda olduğu kadar erken alınabilir.

Beş iktidar partisinin hem tedbirlerin kendileri hem de uygulama takvimi konusunda farklılık gösterdiği açıklandı. Bununla birlikte, hiçbir önlem tamamen masadan kaldırılmadı ve diğer önlemlerin hedeflenen emisyon azaltımlarını yaratamaması durumunda sonbaharda vergi artışı olasılığı yeniden değerlendirilebilir.

Hükümetin fosilsiz ulaşım konusundaki yol haritası, 2030 yılına kadar yurt içi ulaşımdan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını yarıya indirmek ve 2045 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak gibi iddialı bir hedefi ortaya koyuyor. Hedef, özellikle ulaşımın yüzde 94’ünden sorumlu olan karayolu trafiğinde önlemleri gerektirecek.