Krizin başında likidite sorunu yaşayan şirketlerin iflastan kaçınmalarına yardımcı olmak temel amaçtı. Bakanlık salı günü yaptığı basın açıklamasında, uzun vadede mali iş desteğinin ticari faaliyetlerin geliştirilmesine yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İşletme Sübvansiyonları Araştırma Bölümü tarafından hazırlanan rapor, işletmeler için COVID-19 mali desteğine odaklanıyor.

Rapor, COVID-19 desteğinin ayrıntılı bir değerlendirmesini içermiyor, ancak Araştırma Bölümü tarafından gelecekteki değerlendirmeler için yol gösterici ilkeler sağlıyor.