Finlandiya’da düzenlenen bir çalışmaya göre katılımcılardan kaygı derecelerini kendileri, sevdikleri ve Finlandiya açısından 15 farklı tehdit hakkında derecelendirmeleri istendi. Yanıtlar, EVA’nın özetlediği tehditlerin algılanan şiddetinde kayda değer bir değişikliğe işaret ediyor.

Haziran ayında EVA tarafından 2.060 kişi ile yapılan ankete göre katılımcıların yüzde 77’si büyük ölçekli ekonomik krizleri, yüzde 72’si ise pandemi ve bulaşıcı hastalıklar nedeniyle kendilerinin ya da sevdiklerinin zarar görmesini büyük tehditler olarak görüyor.