2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nin gözden geçirilmesini sağlayan temel bir platform olan Birleşmiş Milletler Üst Düzey Siyasi Forumu dün başladı.

İsveç’in de katılımcısı olduğu forum, ‘geride kimseyi bırakma’ ilkesini operasyonel hale getirmek ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ni (SDGs) gerçekleştirmek için çalışmaya devam ediyor.