Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı Başkanlığı görevi İsveç’in AGIT’in sorumluluğunu üstlenmesinin ve aynı zamanda çok taraflılık, barış ve Avrupa güvenlik düzeninin devamının somutlaştırılmasını oluşturuyor. İsveç’in başkanlıktaki öncelikleri 16 Temmuz’da (bugün) sunulacak.