İsveç, feminist bir hükümete sahip olan dünyadaki ilk ülke. Bu, toplumsal cinsiyet eşitliğinin karar verme ve kaynak tahsisinde hükümetin önceliklerinin merkezinde olduğu anlamına geliyor. Kadınlar ve erkekler toplumu ve kendi yaşamlarını şekillendirmek için aynı fırsatlara sahip olmalı; çünkü bu bir insan hakkı ve bir demokrasi ve adalet meselesi.

#SwedenforSustainableBusiness, uluslararası ticaret ve iş dünyasında toplumsal cinsiyet perspektifinin önemini vurguluyor. İsveç hükümetinin feminist ticaret politikası, ticaret politikası ve ticari tanıtım faaliyetlerinin kadınlara ve erkeklere eşit derecede fayda sağlama çabalarını yoğunlaştıracak altı odak alanı içeriyor. Bu özellikle kriz zamanlarında kritik önem taşıyor, çünkü ayrımcılığa uğramış ve marjinalleşmiş gruplar en fazla etkileniyor.