Merkez ve liberal partilerle yapılan anlaşmanın bir parçası olarak, İsveç Sosyal Demokrat hükümeti şubat ayında ülkenin “uluslararası uzmanlığı çekmek ve emek göçmenlerinin sömürüsüne karşı mücadele etmek” için işgücü göç sistemini gözden geçirmek üzere bir soruşturma başlattı. Soruşturmada, sorunu analiz etmek ve yalnızca gerektiğinde yasal değişiklikler önermek konusu ele alınacak.

Soruşturma ile birlikte çalışma izni sahibinin işvereni tarafından “ihmal edilebilir ve mazur görülebilir” hatalar yüzünden sürgün edilmesinin durdurulmasını amaçlayan yasa teklifleri oluşturulacak.

Ayrıca, dürüst olmayan işverenler için daha keskin cezalar ve sömürülen çalışma izni sahipleri için nakit tazminat oluşturacak yasa değişiklikleri de önerildi.