Hükümet, buluşma merkezlerinin, restoranların veya alışveriş merkezlerinin kapatılması gibi enfeksiyonu durdurmak için potansiyel olarak hayat kurtaran önlemlere hızla karar verebilmesinin hayati önemde olduğunu savundu. Ancak hükümete yeni yasada tanınan yetkiler hiçbir zaman fiilen kullanılmadı ve uzatılmayacak.

Sağlık Bakanı Lena Hallengren, “Görevde oldukça fazla değişiklik yapıldı ve günün sonunda bunun ne kadar yararlı olduğu göz önünde bulundurulması gereken bir konu.” dedi.

Orijinal yasa tasarısı, İsveç’in bazı büyük muhalefet partilerinin ve Yasama Konseyi’nin çok belirsiz olduğu için eleştirilmesinden sonra değiştirilmişti.