Ulusal ekonominin sağlığının ana göstergelerinden biri olan Norveç’in gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH) 2020’nin ikinci çeyreğinde yüzde 6,3 düştü.

İstatistik Norveç, ikinci çeyrekte yüzde -6,3’lük bir büyüme bildirdi ve bu, böyle bir dönem için ajans tarafından bugüne kadar ölçülen en büyük düşüş.

Ajans, ekonomik faaliyetin haziran ayında şubat ayına göre yüzde 6 daha düşük olduğunu ve ülke ekonomisine darbe vurmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

Yine de rapor, haziran ayı için Norveç anakarasında GSYİH’da yüzde 3,7’lik büyüme ile iyimserlik yansıtan bazı nedenler içeriyordu.

Norveç İstatistik Kurumu tarafından 12 Mart’ta geniş kapsamlı toplumsal kilitlenmenin getirilmesi, ilkbahar boyunca ülkedeki ekonomik faaliyette “keskin düşüş” nedeni olarak gösteriliyor.

Anakara Norveç’in GSYİH’si mart ayında yüzde 7,3 ve ardından nisan ayında yüzde 4,1 oranında düştü. Hizmet sektörü, krizden özellikle ağır etkilendi.

Mayıs ve haziran aylarında toplumun çoğunun kademeli olarak yeniden açılmasının ardından önemli ölçüde artan faaliyetler ortaya çıktı. Mevsimsellikten arındırılmış rakamlar, GSYİH’nın mayıs ayında yüzde 2,2 ve haziran ayında ise yüzde 3,7 arttığını gösteriyor.