Büyük bir petrol ve gaz üreticisi olan Norveç, emisyonlarını azaltmada zorluklarla karşılaşmıştı. Çoğu zaman diğer ülkelerdeki emisyon kesintilerini finanse ederek tartışmaları azaltmıştı. Geçen sonbaharda Rotevatn, Norveç’in o zamana kadarki sonuçlaruna dayanarak muhtemelen 2020 hedeflerini karşılamayacaklarını itiraf etmek zorunda kaldı.

SSB, 2019 yılı boyunca emisyonları, nakliye emisyonlarındaki son kesintilerle birlikte hesapladı. Petrol ve gaz endüstrisi hala 14 milyon ton karbon eşdeğeri ile Norveç’in toplamının yüzde 28’ini oluşturuyor. Ancak tüm yıl boyunca yüzde 2 azalma oldu. Özellikle ulaşım sektöründe emisyon azaltımı sağlandı. Norveç’in büyük elektrikli araç havuzu sayesinde araçlardan fosil yakıt emisyonları çok daha az kullanıldı ve biyoyakıt kullanımı arttı.