Dørum, “Çalışma hayatında tüm işlerin yarısı gelecekte de evden yapılabilir” dedi.

Dolayısıyla, mart ayındaki korona kısıtlamaları Norveç’in çalışma hayatını sonsuza kadar değiştirmiş olabilir. Bu durum toplumun diğer alanlarını da etkileyebilir.

Dorum “Hem şirket hem de çalışanlar, insanların her gün değil haftada birkaç kez evden çalışmalarının daha iyi olduğunu düşünüyorsa, toplumdaki taşıma kapasitesini nasıl şekillendirdiğimiz ve ofis alanını nasıl düzenlediğimiz önemlidir.” açıklamasını yaptı.

Finlandiya, Almanya, Danimarka, Fransa, İsveç ve Hollanda’da, Avrupa ülkelerindeki işgücü piyasası analizine göre, işgücünün% 35 ila 45’i evden yapılabilecek görevlere sahip.

Dørum ayrıca gelecekte daha az iş seyahati olacağına inanıyor çünkü çoğu kişi dijital toplantılar yapmanın ne kadar verimli ve maliyet tasarrufu sağladığının farkına vardı.

“Şirketlerin sahipleri için para kazanması gerekiyor ve maliyetleri düşürüp aynı zamanda üretimi sürdürüyorlarsa, bunu yapmalılar” diyerek konuya açıklık getirdi.