Türkiye Cumhuriyeti Stokholm Büyükelçiliği “Dövizle Askerlik Başvurularına İlişkin” bir bildiri yayınladı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi;

26 Mart 2020 tarihinde 31080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 Kanun ile 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasına “çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar” ibaresinden gelmek üzere “ile yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet izni olanlar” ibaresinin eklendiği Milli Savunma Bakanlığımızca bildirilmiştir.

Söz konusu değişiklik çerçevesinde, yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olan Türk vatandaşlarından, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenlerin, üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunmaları halinde, çalışma şartı aranmadan, yasada yazılı diğer şartları da sağlamak koşuluyla, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere yapacakları başvurular kabul edilebilecektir.

Konuya ilişkin güncellenmiş bilgi notumuza aşağıdaki linkten ulaşmak mümkündür.

http://stokholm.be.mfa.gov.tr/Content/assets/consulate/images/localCache/1/089f87a5-9dbe-4c1b-9f9b-a99130a3f99a.pdf?fbclid=IwAR1MW2UGSIVZgYPPzomYC4OB9Y795AZTr39Zi1RTC6tBEkXREatzDZpcBws